Disclaimer

Gebruikersovereenkomst / Disclaimer JustPopitUp

  1. 1. Aansprakelijkheid JustPopitUp

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die JustPopitUp gebruiken. Door gebruik te maken van de JustPopitUp website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. Op deze gebruikersovereenkomst/disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

JustPopitUp behoudt zich het recht voor om de hieronder beschreven voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om van deze aanpassingen op de hoogte te zijn.

Online aankopen via JustPopitUp
JustPopitUp verkoopt zelf geen producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. JustPopitUp is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan of onjuiste verzending van de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending in de zin van, maar niet beperkt tot, Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Thuiswinkelwaarborg
Verschillende webwinkels zijn gekenmerkt met het Thuiswinkel Waarborg keurmerk, dat door de brancheorganisatie Thuiswinkel.org is verstrekt. Dit keurmerk geeft aan dat een webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet, het geeft echter nooit de garantie dat de uitvoering van een bestelling perfect verloopt. JustPopitUp is hiervoor dan ook niet aansprakelijk te stellen.

Websites van derden
Op JustPopitUp staan links opgenomen naar diverse webshops. JustPopitUp is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites/webshops. Wanneer een consument vragen heeft over een website kan deze contact opnemen met de desbetreffende webshop.

Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing. Enkele webshops vermelden dat bepaalde productgroepen worden geleverd door een andere webshop (een derde). Dit betekent dat beide partijen samenwerken voor de verkoop van die bepaalde productgroep. JustPopitUp kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de algemene voorwaarden van de desbetreffende webshops/websites, noch voor de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Foutieve informatie
JustPopitUp toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan JustPopitUp. JustPopitUp houdt zover redelijkerwijs mogelijk de wijzigingen van de webshops bij. JustPopitUp is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het assortiment van de webshops, noch voor wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de website van deze webshops.

Conflicten
JustPopitUp zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen. Bij JustPopitUp ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door JustPopitUp binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  1. 2.  Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de JustPopitUp site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij JustPopitUp V.O.F. De website van JustPopitUp is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JustPopitUp. De website van JustPopitUp mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan JustPopitUp, zulks ter beoordeling van JustPopitUp.

  1. 3.  Privacybescherming

JustPopitUp hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy. Informatie over hoe JustPopitUp omgaat met persoonlijke gegevens staat hieronder beschreven.

Welke gegevens slaat JustPopitUp van u op als u onze website bezoekt?
Iedere computer die met het internet verbonden is, heeft een domeinnaam en een nummer. Deze wordt ook wel het IP-adres (IP=Internet Protocol) genoemd. Als een bezoeker de website van JustPopitUp opent, registreert onze webserver automatisch de domeinnaam en het IP-adres van deze bezoeker. De opgeslagen gegevens bevatten geen persoonlijke informatie, enkel het IP-adres van de computer wordt geregistreerd.

JustPopitUp kan persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dit door de wet vereist is, bijvoorbeeld bij een gegronde verdenking van fraude. JustPopitUp gaat zorgvuldig om met de opgeslagen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden verder alleen gebruikt voor het toezenden van additionele informatie en reclame.

In welke gevallen maakt JustPopitUp gebruik van uw persoonlijke gegevens?
Het kan voorkomen dat JustPopitUp algemene statistieken verstrekt aan derden om op deze manier trends in kaart te brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemiddelden van verkoopcijfers, bezoekers en omzet. Deze algemene cijfers bevatten uiteraard geen persoonlijke informatie en worden alleen verstrekt aan betrouwbare partijen waarmee JustPopitUp samenwerkt.

Wat doen ‘cookies’ op een computer?
Een cookie is een klein bestand, dat door een webserver naar de internet browser van de consument wordt gestuurd en op de harde schijf wordt opgeslagen. Een cookie slaat de voorkeuren voor een bepaalde website op. Een cookie kan geen gegevens van de harde schrijf aflezen. Dit betekent dat de cookie enkel gegevens van de computer kent en niet van een consument zelf. Cookies hebben dan ook geen beschadigende werking.

We werken samen met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die cookies op uw computer kunnen plaatsen om anonieme informatie te verzamelen over de wijze waarop u de website bezoekt. Hierdoor kunnen zij ons ondersteunen bij het specifiek richten en tonen van advertenties aan onze bezoekers.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het “help” menu van je browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbod.